doktorofisi logo

05-11-2020

Nörolojik Hastalıklarda Görme Bozuklukları

Görme kayıplar, olmasının en sık nedenleri gözle ilgili olmakla birlikte sıklıkla nörolojik hastalıklarda da görme ile ilgilî yakınmalar olmaktadır. Bu durumda görme bozuk-lukları her iki bölüm tarafından da birlikte değerlendiril-melidir.

En sık görülen nörolojik hastalıkla birlikte olan görme bozuklukları; optik nörit (göz sinir iltihabı), migren tipi baş ağrısı, hipofiz bezi ve beyin tümörleri, beyin damar tıkanıklıkları ve genetik hastalıklardır.

Göz Siniri Yangısı (Optik Nörit):

Optik nörit genellikle genç hastalarda görülen tek taraflı, ani ve ağrılı görme kaybı, bulanık görme ile seyreden bağışıklık sistemi hastalığıdır. Çoğunlukla monosemptoma-tik (tek bir atak halinde) ortaya çıkar ve hastanın yaşa-mı boyunca ikinci bir yakınması olmaz. Daha az sıklıkla skleroz (MS) ve Nöromiyelitis optika (NMO) gibi hastalıkların belirtisi olarak da izlenebilir. Hasta eşlik edebilecek hastalıklar açısından ayrıntılı nörolojik muayene ve tetkik edilmelidir. Optik nörit atağında, hastaya yüksek doz kortizon tedavisi uygulanır ve bulgularda tama yakın düzelme gözlenebilir.

Migren:

Migren tipi baş ağrısı auralı ve aurasız olmak üzere baş-lıca iki şekilde görülür. Auralı (ön belirti veren) migrende baş ağrısı başlamadan önce görme ile ilgili bozukluklar görülebilir, bunlar parlak ışık görme, bir tarafı görememe şeklinde seyredebilir. Bu bulgular dakikalar içinde geçer ve arkasından baş ağrısı gelişir. Retinal migren türünde ise hastada bir gözde geçiçi görme kaybı olur ve ardından migren tipi baş ağrısı izlenir. Bu hasta grupları baş ağrısına yönelik ayına tanı ve tedavi açısından değerlendirilmelidir.

Hipofiz bezi ve beyin tümörleri:

Beyin tümörlerinde tümörün oluşturduğu kitle etkisi sebebiyle görme sinirleri, görme yolları veya görme merkezinin olduğu alanlar etkilenebilir ve hastada bu-lanık görme, görme kayıplar' şeklinde belirtiler ortaya çıkabilir. Hipofiz bezi tümörlerinde ise görme sinirlerinin çaprazlaştığı alanda bası söz konusu olabilir ve hasta-da her iki dış yanı görememe (bitemporal hemianopsi) şeklinde bulgular gözlemlenebilir.

Beyin damar tıkanıklıkları: Beyin damar tıkanıklarında hastalarda görme merke-zinin olduğu ensede (oksipital bölgede) entakt olması sonucu hastada ani, ağrısız görme kaybı görülür. Tem-poral astent denilen ve yaygın kas eklem ağrısı, çene hareketlerinde ağn, çiğneme zorluğu yapan atardamar yangılı hastalıkta ani görme kayıplar' olabilmektedir.

Leber'in herediter optik nöropatisi (LHON):

Leber'in herediter optik nöropatisi (LHON) genç er-keklerde izlenen ve görme kaybına neden olan genetik geçişli bir hastalıktır. En sık karşılaşılan klinik durumda görme azlığı tipik olarak genç yaşta ve ani olarak ortaya çıkar ve kısa bir süre sonrasında diğer gözde de ani görme kaybı gelişir.

Kafa içi basınç artması sendromu (KİBAS): Kafa içi basıncının artması beyin omurilik sıvısının dola-şımı bozan veya emilimini etkileyen süreçler sonrasında Kafa içi basınç artması sendromu (KİSAS): Kafa içi basıncı« artması beyin omurilik sıvısının dola-şımı bozan veya emilimini etkileyen süreçler sonrasında ortaya çıkabilir. Hastada şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma ile birlikte bulanık görme yakınması Hastanın acil olarak değerlendirilmesi gereken bir du-rumdur. Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Uzmanı bu durum-da birlikte hareket etmelidir.

 

 

 

DOÇ. DR. ADİLE ÖZKAN

Nöroloji Uzmanı

Türkiye Hastanesi/Reçete Dergisi/Sayı:87 alıntılanmıştır.

Doç. Dr.Adile Özkan

Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)

SON SORULAR